TuKeto
TuKeto

TuKeto

Työhyvinvoinnin tuki

Työhyvinvoinnin tuki

Johtamiseen ja esimiestyöhön voi liittyä hyvin monenlaisia asioita ja rasitteita, jotka voivat vaikeuttaa tai haitata joko johtamistyötä tai koko työyhteisön toimintaa. Tällaisia rasitteita voivat olla esim. työyhteisötaidot, johtamistyylit, työyhteisön kehityksen vaiheet, erilaiset konfliktit tai kriisit työyhteisössä. Näissä tilanteissa tarjoan osaamistani käyttöönne, miettiessänne erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja asioiden käsittelemiseksi. Mietitään yhdessä miten voisin parhaiten teitä auttaa; esim. erilaisten työhyvinvointia vahvistavien esitysten, työyhteisökonsultaation, kriisityönohjauksen tai Defusing ja Debriefing ohjauksen avulla.

“Nämä kaksi sanaa saattavat ratkaista koko jutun ALOITA NYT!

Lähde: Positiivarit