TuKeto
TuKeto

TuKeto

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on TuKeto, työnohjauspalvelut ja työhyvinvoinnin tuki yrityksen henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri – ja tietosuojaseloste, laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos on tehty 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

TuKeto, työnohjauspalvelut ja työhyvinvoinnin tuki (Y-tunnus 2484263-2). Emännäntie 25 D 34, 40740 Jyväskylä 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrittäjä Tuula Keto, tuula.m.s.keto@gmail.com , 040-5432252

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (tilaajat, ohjattavat ja valmennettavat) ylläpitoon ja uudistamiseen. Ohjattavien tietoja voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien ja muistioiden lähettämiseen liittyvään ja sekä tilaajien ja valmennettavien tietoja suoramarkkinointiin ja esim. oppimistehtävien käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaation itse luovuttamista tai tilaajaorganisaation verkkosivuilta olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskuosoite), ohjauksiin ja valmennuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista ja ohjaajan muistiinpanoista sekä muista asiakastapaamisista ja tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot pidetään Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muista henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostista osoitteeseen tuula.m.s.keto at gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tieto-suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostista pyyntö osoitteeseen tuula.m.s.keto at gmail.com.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

Voit ladata rekisteri- ja tietosuojaselosteen tästä