TuKeto
TuKeto

TuKeto

Työnohjauspalvelut

Yleistä tietoa

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön kehittämisen väline, joka tukee oppimista ja palvelujen kehittämistä. Se perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja sen keskeisenä menetelmänä käytetään keskustelua koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus auttaa työntekijää/johtajaa tutkimaan omaa työtään; perustehtävää, työtilanteita, tapoja toimia, vuorovaikutuksia työtilanteissa, omaa asennetta eri tilanteissa sekä erilaisten työtilanteiden herättämiä tunnetiloja. Työnohjaus kehittää ammatillisuutta ja auttaa ammatillisen työotteen ja asenteen säilyttämistä työelämän erilaisissa tilanteissa. Ammatillisuus suojaa meitä tunteiden myllerryksessä ja auttaa turvaamaan hyvinvointiamme. Työnohjaus voi toimia myös oman työtehtävän ja roolin selkiyttäjänä.

Työnohjausta voidaan käyttää myös työyhteisöjen toimivuuden kehittämisessä sekä kriisitilanteissa. Parhaimmillaan työnohjaus lisää työyhteisöjen jäsenten välistä rakentavaa vuorovaikutusta ja työhyvinvointia. Työnohjaus on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.

Toteutan työnohjausta yksilöille, ryhmille/tiimeille, työyhteisöille sekä esimiehille ja johtoryhmille.