TuKeto

TuKeto

Työnohjaaja Tuula Keto

Tuula Keto

Yhteisötyönohjaaja (YTO), Johdon työnohjaaja ja Coach (Master-CSLE®), Työyhteisösovittelija, TtM, Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), entinen työhyvinvointiylihoitaja (eläkkeellä)

Olen kokenut terveydenhuoltoalan ammattilainen. Alalla olen työskennellyt reilusti yli 30 vuoden ajan valmistuttuani sairaanhoitajaksi vuonna 1978. ESH-kätilöksi valmistuin 1983 ja terveystieteiden maisteriksi 2003. Esimieskokemusta on karttunut yli 27 vuoden ajalta niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa eri tehtävissä. Viimeiseksi, ennen eläköitymistä, toimin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työhyvinvointiylihoitajana ja tein työnohjausta ja työyhteisösovittelua osana virkatyötäni sekä omalla toiminimellä (TuKeto) yksityisesti.

Ammattitaitoani olen täydentänyt mm. suorittamalla Johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2008 ja Yhteisötyönohjaajakoulutuksen 2010 – 2012. Defusing- ja Debriefing-ohjaajan koulutuksen kävin 2016.

Johdon työnohjaaja ja Coach –tutkinnon (80 op.) sain suoritettua tammikuussa 2017. Työyhteisösovittelijan tehtäviin päivitin osaamiseni huhtikuussa 2017.

Työnohjaukseni on suunnitelmallista, tavoitteellista sekä työhyvinvointia ja ammatillista kasvua tukevaa. Pitkän johtamiskokemukseni myötä olen kokenut työhyvinvoinnin tärkeäksi johtamisen ”punaiseksi langaksi”. Kun johtaja voi hyvin, pystyy hän paremmin panostamaan työyhteisönsä ja johdettaviensa johtamiseen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaus lähtee liikkeelle ohjattavan kanssa yhteistyössä tehtävästä työnohjaussopimuksesta. Tapaan aina työnohjattavan/-at ennen sopimuksen kirjoittamista. Sopimuksessa huomioidaan sekä organisaation että työnohjattavan/-ien henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Näiden perusteella arvioidaan ja sovitaan työnohjausprosessin kesto. Yleensä sopimus tehdään 1-3 vuoden mittaiseksi. Coaching -ohjauksissa ja kriisityönohjauksissa yhteistyötarve ja sopimus voi olla lyhyempikin. Tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti työnohjauksen aikana ja lopuksi arviointi-/palautekeskusteluin. Työohjattavan esimies voi mielellään osallistua palaute-/arviointikeskusteluihin.
Tämän päivän työntekijät ja erityisesti johtajat ovat kovien haasteiden edessä jatkuvien muutosten vuoksi, muutokset ovat meille kaikille arkipäivää. Työnohjauksessa käytän yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, pitäen kaiken aikaa mielessä työnohjaukselle asetetut tavoitteet. Työhyvinvoinnin erilaisten menetelmien kehittämisessä ja jalkauttamisessa; vaikeiden tilanteiden ratkaisemisessa sekä esimiesten että työyhteisöjen tukeminen muutoksessa. Esim. näissä toimin mielelläni apunanne tai sparraajana.

Toimintaani ohjaavia viitekehyksiä ja ajatuksia ovat; voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys, arvostava vuorovaikutus, yhteisöllisyys, itsensä johtaminen, innostuksen johtaminen sekä coaching, Asiakkaan kanssa sopien ja tarpeen mukaan käytän ohjauksessa myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Toteutan myös konsultatiivista työnohjausta ja kriisityönohjausta tarvittaessa. Kriisityönohjaus sekä Defusing- ja Debriefing –ohjaus ovat vahvoja osaamisalueitani.

Tämän päivän työntekijät ja erityisesti johtajat ovat kovien haasteiden edessä jatkuvien muutosten vuoksi, muutokset ovat meille kaikille arkipäivää. Työnohjauksessa käytän yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, pitäen kaiken aikaa mielessä työnohjaukselle asetetut tavoitteet. Työhyvinvoinnin erilaisten menetelmien kehittämisessä ja jalkauttamisessa; vaikeiden tilanteiden ratkaisemisessa sekä esimiesten että työyhteisöjen tukeminen muutoksessa. Esim. näissä toimin mielelläni apunanne tai sparraajana.

Toimintaani ohjaavia viitekehyksiä ja ajatuksia ovat; voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys, arvostava vuorovaikutus, yhteisöllisyys, itsensä johtaminen, innostuksen johtaminen sekä coaching, Asiakkaan kanssa sopien ja tarpeen mukaan käytän ohjauksessa myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Toteutan myös konsultatiivista työnohjausta ja kriisityönohjausta tarvittaessa. Kriisityönohjaus sekä Defusing- ja Debriefing –ohjaus ovat vahvoja osaamisalueitani.

Olen Suomen työnohjaajat Ry:n (STOry) ja Johdon työnohjaajat Ry:n (JOTO) sekä Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen ja sitoutunut noudattamaan näiden eettisiä ohjeita.

Oma hyvinvointi

Omasta hyvinvoinnistani ja terveydestä pidän huolta, terveellisillä elämäntavoilla ja syntymälahjakseni saamalla optimistisuudella ja positiivisuudella. Työhyvinvointia pidän yllä myös omalla työnohjauksen työnohjauksella ja sekä osaamisen kehittämisellä. Iso ihana perhe pitää kiinni tavallisessa arjessa, perheestä ammennan paljon voimavaroja elämääni. Nautin kauniista luonnosta erilaisissa ympäristöissä ja tärkeitä harrastuksiani ovat runot ja runonlausunta sekä virkkaus, nämä auttavat irrottautumaan työstä sopivasti.

Pääasiallinen toiminta-alueeni työnohjaajana: Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa, mutta olen kiinnostunut laajentamaan toiminta-aluettani myös muualle Suomeen.

Ota yhteyttä